BENVINGUTS A LA WEB DE L'AMPA!

Benvingudes mares, benvinguts pares que porteu els vostres fills i filles al Institut d'Ensenyança Secundària de Sant Pere de Vilamajor.

Noticies

l'AMPA ofereix la possibilitat de reportar via email qualsevol incidència o reclamació a Iddlink (llibres), per tal de fer-la arribar el més aviat possible i amb la màxima garantia de ser atesa (només cal fer un clic a "contactar").


CONVOCATÒRIA DE ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ IES VILAMAJOR DE SANT PERE DE VILAMAJOR

    Per la present i en compliment del disposat en el Art. 8 y següents dels nostres Estatuts, es cita a tots els socis el proper dia 4 de desembre de 2013 a las 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona, per a la celebració de l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a les dependències de l’ Ies Vilamajor amb el següent ordre del dia:
    1º.- Informe, breu, de la memòria d’ activitats realitzades durant el curs escolar 2012-2013 i presentació                 de les activitats a realitzar en el curs 2013-14.
    2º.- Informe, pel Tresorer, de les comptes i aprovació, si procedeix, del pressupost pel curs actual.
    3º.- Renovació, nomenament dels nous càrrecs de la Junta Directiva.  
    4º.- Alta Fapac i baixa a FAPAES.
    5º.- Precs i preguntes.

    Sant Pere de Vilamajor, a 20 de novembre de 2.013.   

    Donada la transcendència dels temes a tractar, esperem contar amb la vostra presència.